DDD #003 Bestaansbeginsel voor iedereen

Een samenleving waar iedereen een gelijke start krijgt.
Een omgeving waar je nieuwe kansen krijgt als het allemaal niet loopt zoals je voorzien had.
Een gemeenschap van mensen die bij elkaar kunnen halen en ook komen brengen.
Met respect voor het individu en het vermogen elkaar verder te brengen.
Alles is een onderdeel van een groter geheel.
Het deel kan niet tot zijn recht komen zonder het geheel en het geheel kan niet functioneren zonder de zelfsturende delen.

In onze samenleving is de balans tussen zelfstandigheid (deel) en gezamenlijkheid (geheel) belangrijk. Als er een juiste verhouding is in deze balans dan is er sprake van integratie.
Zonder dit evenwicht liggen tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen op de loer.

Gezonde Voeding

Gezonde Voeding

Dak boven je hoofd

Dak boven je hoofd

Lekker bedje

Lekker bedje

Het minste wat we kunnen wensen is een gelijke start voor iedereen.
Voor iedereen een basis om je leven vorm en betekenis te kunnen geven.
Zonder dat je afhankelijk bent van de investeringen of invloed van anderen.

“Je bedoelt een basisinkomen?”
Voor mij wekt een basisinkomen de suggestie dat je iets moet verdienen.
En bij het woord basis denkt iedereen weer aan ‘minimum’.

Een mens kan zich pas ontwikkelen als een basis-zekerheid is.
Een dak boven je hoofd.
Voedsel op je bord.
En een lekker bedje om in te slapen.

Daarnaast is het minstens zo belangrijk om samen met andere mensen te kunnen zijn.
Om samen met andere mensen te leren, samen met anderen te kunnen lachen en huilen.
Creatief te zijn en onze samenleving opnieuw vorm te geven. Het liefst met een minimale set aan regels en betutteling.

Hiermee wordt je individuele ontwikkeling vanzelf gegarandeerd en komt het deel – geheel in balans.

En echte gelijke start hangt af van onze bereidheid ons huidige bestaan aan te passen.
Zijn we in staat het huidige systeem dat gebaseerd is op angst, controle en wantrouwen achter ons te laten?
Kunnen we in vertrouwen met elkaar omgaan en samenwerken?
Kunnen we de liefde en compassie voor elkaar bundelen?
Zijn we in staat de huidige ‘egocratie’ om te vormen?

Zullen we de handen uit de mouwen steken en iedereen erbij betrekken?
Zodat een ieder mag doen waar hij of zij goed in is.
Als we inzien dat we allemaal gezien willen worden door de ander en dat we ertoe doen.
Dat niemand individueel de wijsheid in pacht heeft.

Dan zijn wij (deeltjes) in staat onze rol als beheerder van deze planeet (geheel) eindelijk serieus te nemen.

Wil je deelgenoot zijn van de grootste co-creatie aller tijden?

Doe mee met Hallo mensheid…