Ben jij een ‘echte’ kerel?

Twee verschillende Nederlandstalige liedjes beide beweren iets over de echte man of echte vent.
Wie is die echte man of echte vent eigenijk?

Guus Meeuwis zingt in zijn lied ‘Echte Mannen over de man die zich moeilijk kan uiten en moeite heeft om zijn emoties en gevoelens te verwoorden.
Wij mannen kunnen elkaar nogal opheuen in de groep. Macho gedrag is stoer, er wordt tegen elkaar opgeboden:
Wie het meeste kan drinken.
Wie de meeste vrouwen heeft gehad.
Wie het beste kan voetballen.
Wie de meeste buitenechtelijke kinderen heeft.

En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Waarom doen we dat eigenlijk?
En wanneer gaan we die indoctrine van vader op zoon doorbreken?

Alcohol, seksisme en groepsdruk.

Groepsdruk leidt er toe dat we er liever voor kiezen onze gevoelens weg te stoppen.
De emotie wordt ver weg gestopt, daar moet je niet mee te koop lopen. Zaken die je onzeker maken en waar je over twijfelt bespreek je niet in een groep.

Bij één op één gesprekken zijn wij mannen vaak andere mensen.
Dan kunnen we begripvol zijn, elkaar een hart onder de riem steken en zelfs emotie tonen.
We lijken dan totaal andere mensen dan in een groep.

In de groep willen we ons graag bewijzen.
Wie is het sterkste, wie heeft de grootste bek.
Wie is de het alpha-mannetje.

Zo leren wij elkaar en de komende generaties vooral ons gevoel te negeren en voorbeeld doet helaas volgen.
We kunnen ons moeilijk uitten, we begrijpen onze eigen emoties niet.
Doe je het toch een keer anders en toon je gevoel en emoties zien dan is daar de groep om je af te straffen.

Zijn we dan helemaal niet in staat onze gevoelens te tonen?
Jawel, als we te diep in het glaasje kijken. Na de fase van het ‘lallen’ komt de diepgang.
Met een paar glaasjes teveel fantaseren hoe we de wereld kunnen verbeteren. Hoe we het goed maken met onze partners.
Hoe we het vanaf morgen helemaal anders en beter gaan doen.
De volgende ochtend is het allemaal een grote waas en zijn we alles weer vergeten.

Waarom zijn de Echte Mannen uit het lied eigenlijk niet goed in het zich uitten en het leren omgaan met emoties?
Die vraag blijft in het lied en het dagelijks leven helaas onbeantwoord.

In het nummer van Racoon ‘De Echte Vent’ worden vragen gesteld bij wie nou die echte vent is.
Is dat de vent die het verst kan piesen?
Of de macho die vrouwen onderdrukt?
De man die netjes doet wat zijn baas van hem verwacht?

Of is het de kerel die benaderbaar is en voor een ander opstaat?
De vriend waar je een beroep op kan doen?
De partner die in balans is?

Waar sta jij voor?
Wat zijn jouw principes?
Waar geef jij je leven voor?

En door wie laat jij je beïnvloeden?
Door de mannen waarbij het erop lijkt dat zij het goed voor elkaar hebben?
De mannen die hun poten niet thuis kunnen laten?
De snelle jongens die onzin goed onder woorden brengen en jou hun mening willen opleggen?
De vriend die jou in de kou laat staan als je hem nodig hebt?
Of de collega die bereidt is om jou een poot uit te draaien om hogerop te komen?

Durf jij op te staan?

Waarom neigen we naar overheersend gedrag ten opzichte van vrouwen, kinderen en andere mannen?
Waarom luisteren we naar mannen die zeggen dat feiten maar een mening zijn om zichzelf groter te kunnen maken?

Ben jij in staat dwang en opportunisme los te laten en het goede voorbeeld te geven?
Heb jij de moed om je feminiene en masculiene kanten in balans te brengen?

De echte vent is zich bewust van wat er op dit moment gaande is in de wereld.
Hij ziet in dat hij medeverantwoordelijk is voor onderdrukking of op zijn minst zijn ogen ervoor sluit.
De echte vent durft het aan zich kwetsbaar op te stellen en er te zijn voor de ander.

Wie ben jij?

Ik probeer anders te zijn. En dat is niet eenvoudig.
De restanten van het aangeleerde ‘macho’gedrag stromen nog door mijn bloed, ik moet mij daar bewust van zijn.
Ik wil leren samenwerken, anderen de ruimte geven en niet steeds willen bepalen welke kant het opgaat.
Ik wil met respect voor de ander en mijn omgeving leven.
Denken en handelen vanuit de vrij-gelijk-samenleving gedachte geeft mij een enorme steun in samenwerken en samenleven.

Leven vanuit liefde en vertrouwen.

Vrij.
Betekent voor mij zelf vrij zijn en anderen vrij laten.
Het gaat hierbij over zin en betekenis geven aan je leven. Waar ben je goed in en wat zijn je vaardigheden?
Vrij zijn gaat ook over respect voor elkaar kunnen hebben en naast elkaar kunnen bestaan ondanks de verschillen.
Dat betekent dat je in het kader van vrijheid van meningsuiting niet zomaar alles kan zeggen en roepen.

Gelijk.
In onze omgang met elkaar is gelijkheid en gelijkwaardigheid belangrijk.
Elkaar ontmoeten en leren kennen, juist ook met mensen die je zelf niet snel zou opzoeken.
Rekening houden met elkaar en gelijkheid in kans voor ieder mens ongeacht waar je geboren bent, wat je sekse of seksuele geaardheid is of wat de kleur van je huid is.

Samen.
Samen kunnen we elkaars bestaanszekerheid vaststellen door na te denken over samenwerking en in elkaars behoeften voorzien.
Door eerlijk en rechtvaardig te delen.
Het delen van onze rijkdommen lijkt nog ver weg.

Er is veel moed, inzicht en kracht nodig om zo te leven.
Dan ben je pas een echte kerel!

Leave a Reply

Your email address will not be published.