Pieter Hessel

Imagineer van de samenleving

Hallo mensheid… ik ben Pieter en ben overtuigd dat we anders met elkaar kunnen omgaan. Een samenleving waarin de menselijke waardigheid centraal staat. Een systeemwereld die, zoals bedoeld, in dienst staat van de leefwereld. Medemensen die meedoen, die laten weten wat ze zelf kunnen en willen en aangeven waar ze hulp nodig hebben van anderen. Dat is mijn wens voor iedereen in een samenleving van vrij – gelijk – samen.

Imagineering is een samentrekking van de Engelse woorden ‘imagination’ (verbeelding) en ‘engineering’ (techniek). Ik geef initiatieven, organisaties en projecten zicht op het huidige functioneren, en maak inzichtelijk waar imagineering nieuwe mogelijkheden en kansen biedt. Ik doe een voorstel van aanpak, planning en ondersteun de implementatie waar nodig. Daarbij staan de mensen en de missie altijd centraal.

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.