De schaal van Compassie

De schaal van Compassie

Onze samenleving en economie zijn volledig gericht op vergaren van middelen en geld om markt te winnen. De positie van het bedrijf en het voordeel voor de aandeelhouder krijgen voorrang op het werkplezier en het dienen van de samenleving. We geven kapitalen uit aan misleiding van de burger, klant of consument.

Het doel hiervan is om de omzet, winst en klantwaardering zo hoog mogelijk op te jagen. De ondernemer of organisatie vertelt ons een verhaal dat we erbij moeten horen, dat je van alles misloopt als je je niet aansluit, dat je dom bent als je niet nu direct gratis gebruikt maakt van deze aanbieding.

We zijn allemaal slaven geworden van dit systeem, dat gebaseerd is op het vergaren van middelen om vervolgens nog meer middelen te vergaren. Dit mag ten koste gaan van mensen, de menselijke maat is ver te zoeken. Er zijn medemensen die heel hard werken voor een vergoeding die onder het huidige bestaansminimum ligt. Voel je je dan gewaardeerd?

Hoe draaien we ons denken en het economisch systeem zo, dat de waardering van wat we als mensen doen en wie we zijn in het dagelijks leven weer het middelpunt wordt? Hoe kunnen we afkicken van onze ‘renteniersverslaving’ die zich uit in een steeds grotere tweedeling van de samenleving?

Langs welke meetlat kunnen we dit leggen? Is het mogelijk om een ‘Schaal van Compassie’ te ontwikkelen? Hoe zou dat eruit kunnen zien?

  • Een middel om de ziel en het feitelijke doel van een onderneming, organisatie of beroep bloot te leggen.
  • Een keurmerk met een schaling tussen opportunisme en altruïsme, dat tevens bijdraagt aan onze ‘gemeenschappelijke taal’ op dit punt.
  • Een index die aangeeft op welk niveau een bedrijf, organisatie of beroep staat, daar waar het gaat om het functioneren in gelijkwaardigheid.
  • Een meter die de aangeeft in hoeverre jij, met dat wat je doet, in dienst staat van de leefwereld.
  • Een schaal die verbetering van de samenleving tot doel heeft en personen, bedrijven en initiatieven bewuster maakt van hun specifieke bijdrage.
  • Een transparant en normerend instrument dat uitdaagt om circulair te denken, medewerkers als aandeelhouders te zien en mee te bouwen aan een samenleving waarin eerlijke verhoudingen, onderling vertrouwen en compassie centraal staan.

Dit is een oproep aan Deelgenoten en Bondgenoten om samen de Schaal van compassie verder uit te werken en te presenteren.

Doe je mee?

Leave a Reply

Your email address will not be published.