DeelGenootschap

DeelGenootschap

De systemen en organisatievormen van nu zijn een reflectie van onze huidige staat van bewustzijn. Kijkend door deze bril, zien we een systeemwereld die geworteld is in angst en controle en waar het eigenbelang hoogtij viert. Steeds vaker merken we dat de bestaande structuren niet meer vóór ons werken. Ons bewustzijn is aan het kantelen.

Wat als we het helemaal anders zouden doen? Hoe zouden we dan samen leven en werken? Hoe kunnen we het profijtbeginsel loslaten en systemen vormen vanuit compassie en vertrouwen?

Het DeelGenootschap biedt een mogelijkheid om hier invulling aan te geven, met respect voor ons ‘mens-zijn’ en ook voor de bestaande wet- en regelgeving. Met een DeelGenootschap kun je een ideaal vormgeven, zonder daarbij gebonden te zijn aan bestaande organisatievormen. Het is in haar opzet een expressie van wie we als mens zijn: vrij als persoon om je eigen initiatieven te realiseren en tegelijkertijd samen te werken vanuit een gemeenschappelijke intentie en op basis van gelijkwaardigheid.

Het DeelGenootschap:

  • Staat 100 % los van de maatschappelijke structuren.
  • Kent nieuwe besluitvormingsprincipes.
  • Kent geen besluitvormend bestuur.
  • Kent wel een bron-orgaan, dat de bron te beschermt en zelfsturing mogelijk maakt.
  • Maakt geen onderscheid tussen medewerker en vrijwilliger: iedereen is DeelGenoot.
  • Kent geen ontslag van medewerkers.
  • Kent een nieuwe vorm van beschermen van kennis (Creative Common Relation).
  • Verhoudt zich respectvol tot de bestaande economie. Bij wettelijke verplichtingen en belastingtechnische of juridische aangelegenheden kan een uitgeklede rechtsvorm (stichting, coöperatie, maatschap) fungeren als ‘veerdienst’. De zeggenschap blijft dan bij de DeelGenoten.

Zelf een DeelGenootschap opzetten betekent oefenen in vertrouwen. Dit vraagt een verandering in ons denken en handelen. Wat denk jij dat hiervoor nodig is? Neem de proef op de som!

Aanmelden als DeelGenoot
Meer lezen over DeelGenootschap

Leave a Reply

Your email address will not be published.